P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
20.01.2020 - 02:50 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

Obecní úřad > Úřední deska > Archív

Tisk Zpět
DokumentVyvěšenoSejmuto

Výroční zpráva OÚ Košice o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění v roce 2014.

Vložil: Dagmar Laubová, Zobrazeno: 6866x

04.06.1508.06.15

Prodej chovných kuřic a rozkrmených krůt

Vložil: Dagmar Laubová, Zobrazeno: 7457x

01.06.1510.06.15

Pozvánka na zasedání ZO dne 08.06.2015

Vložil: Dagmar Laubová, Zobrazeno: 6939x

01.06.1508.06.15

Závěrečný účet MR Uhlířskojanovicka a stř.Posázaví za r.2014

Vložil: Dagmar Laubová, Zobrazeno: 7466x

01.06.1519.06.15

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Vložil: Dagmar Laubová, Zobrazeno: 8524x

11.05.1523.05.15
Zobraz / Skyj

Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Městem Uhlířské Janovice a Obcí Košice k zabezpečení přenesené působnosti podle zákona o přestupcích

Vložil: Dagmar Laubová, Zobrazeno: 9587x
Dohoda podepsána dne 30.9.2013. Dohoda schválena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje dne 30.3.2015. Rozhodnutí KÚ Stř. kraje nabylo právní moci dne 26.4.2015. Tímto dnem nabývá účinnosti předložená veřejnoprávní smlouva o zajištění přenesené působnosti pro oblast přestupkového řízení. Zveřejnění po dobu 15 dnů.

11.05.1526.05.15

Finanční úřad pro Středočeský kraj Veřejná vyhláška hromadný předpisný seznam

Vložil: Dagmar Laubová, Zobrazeno: 19000x

04.05.1501.06.15

Informace o evidenci pálení prostřednictvím internetu

Vložil: Dagmar Laubová, Zobrazeno: 12638x

27.04.1531.10.15

Prodej chovných kuřic a rozkrmených krůt

Vložil: Dagmar Laubová, Zobrazeno: 7729x

27.04.1513.05.15

Pozvánka na Den otevřených dveří na stanici HZS Kutná Hora

Vložil: Dagmar Laubová, Zobrazeno: 6803x

27.04.1506.05.15

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Vložil: Dagmar Laubová, Zobrazeno: 7396x

13.04.1514.05.15

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Vložil: Dagmar Laubová, Zobrazeno: 7119x

13.04.1514.05.15

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Vložil: Dagmar Laubová, Zobrazeno: 7226x

13.04.1514.05.15

Návrh opatření veřejné povahy

Vložil: Dagmar Laubová, Zobrazeno: 8132x

13.04.1522.06.15

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Vložil: Dagmar Laubová, Zobrazeno: 7941x

13.04.1522.06.15

Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí

Vložil: Dagmar Laubová, Zobrazeno: 6417x

27.03.1514.04.15

Rozpočet obce Košice na r.2015

Vložil: Dagmar Laubová, Zobrazeno: 18172x

16.03.1530.06.16

Obecně závazná vyhláška obce Košice č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vložil: Dagmar Laubová, Zobrazeno: 6480x

13.03.1530.03.15

Obecně závazná vyhláška obce Košice č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Košice

Vložil: Dagmar Laubová, Zobrazeno: 6370x

13.03.1530.03.15

Pozvánka na zasedání ZO které se koná dne 12.03.2015

Vložil: Dagmar Laubová, Zobrazeno: 6573x

05.03.1512.03.15

Závěrečný účet obce Košice za r.2014

Vložil: Dagmar Laubová, Zobrazeno: 6381x

20.02.1509.03.15

Finanční úřad pro Středočeský kraj - Informace pro veřejnost

Vložil: Dagmar Laubová, Zobrazeno: 7548x

16.02.1503.04.15

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Vložil: Dagmar Laubová, Zobrazeno: 6412x

16.02.1509.03.15
Zobraz / Skyj

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Vložil: Dagmar Laubová, Zobrazeno: 6225x
V budově Obecního úřadu v Košicích u Nepoměřic bude "obnovený katastrální operát" vyložen k veřejnému nahlédnutí v úředních hodinách obecního úřadu tj.: Pondělí 18.00.- 20.00 hod.

02.02.1530.03.15

Oznámení - prodej dřeva

Vložil: Dagmar Laubová, Zobrazeno: 6357x

30.01.1502.02.15
Zobraz / Skyj

Národní plán povodí Labe

Vložil: Dagmar Laubová, Zobrazeno: 6767x
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Labe"

12.01.1527.01.15
Zobraz / Skyj

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

Vložil: Dagmar Laubová, Zobrazeno: 8597x
Posuzováví vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe".

12.01.1518.05.15

Zápis dětí do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2015/2016

Vložil: Dagmar Laubová, Zobrazeno: 7952x

06.01.1514.02.15

Pozvánka na ZO dne 15.12.2014

Vložil: Dagmar Laubová, Zobrazeno: 7365x

08.12.1416.12.14

Rozpočtový výhled obce Košice na r.2015-2016

Vložil: Dagmar Laubová, Zobrazeno: 6792x

28.11.1415.12.14

    Předchozí

  [2] [3] [4] [5] [67  [8] [9] [10] [11] [12]

Další