P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
17.11.2019 - 16:35 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

Obecní úřad > Úřední deska > Usnesení zastupitelstva

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Usnesení ZO ze dne 25.11.2005

USNESENÍ


 

ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.11.2005


 

Zastupitelstvo obce:


 

1. Vzalo na vědomí zprávu finančního výboru.
2. Schválilo rozpočtové opatření č.2.
3. Pověřilo starostku a hospodáře sestavením návrhu rozpočtu obce na r.2006.
4. Schválilo uzavření nové smlouvy o nájmu obecního bytu p.Janákové na dobu určitou od 01.10.2005 do 30.09.2006.
5. Vybralo typ krytiny na střechu budovy obecního úřadu.
6. Odsouhlasilo finanční příspěvek ve výši 2.000,-Kč na Mikulášskou besídku,která se pořádá ve spolupráci s OÚ Onomyšl.
7. Pověřilo starostku zajištěním svozu velkoobjemového odpadu.
8. Vzalo na vědomí dokončení opravy obecní studně.
9. Schválilo nákup daru v hodnotě 500,-Kč.


 

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných zastupitelů.


 

Zapsal:


 

Ověřili:


 

Vyvěšeno:


 

Sejmuto: